banner

Salgs- og leveringsbetingelser

Ordrebekreftelse:
Dersom noe i bestillingen er uklart vil Wilcom AS ta kontakt med deg for å presisere bestillingen.

Lagervarer blir sendt fra oss samme dag bestilling mottas forutsatt at vi mottar bestillingen før kl. 1600. En sendingsbekreftelse med sporingsnummer blir automatisk sendt til registrert epostadresse.

Standard garantibestemmelser:
Med mindre annet er skriftlig avtalt garanterer Wilcom AS at leveransen er fri for feil og mangler i en periode på 12 måneder fra leveringen. Avvik kan fremgå som generell tekst på det enkelte produkt, og er i tilfelle å regne som gjeldende.

Begrensninger i ansvar:
Wilcom ASs garantiansvar omfatter ikke forhold som kunden bærer risikoen for. Wilcom AS er ikke ansvarlig dersom leveransen utsettes for unormal eller uautorisert bruk, eller bruk som er i strid med anbefalinger/retningslinjer gitt av Wilcom AS eller dennes leverandører. Wilcom AS er heller ikke ansvarlig dersom kunden foretar endringer, modifikasjoner, sammenkoblinger med annet utstyr, vedlikehold og lignende som ikke er skriftlig godkjent av Wilcom AS eller dennes leverandører. Garantien omfatter ikke mangler som oppstår som følge av normal slitasje.

Force majeure:
Wilcom AS har ikke ansvar for forsinkelse som skyldes hindringer utenfor egen kontroll (force majeure). Kjøpekontrakten bortfaller ikke ved slike forsinkelser med mindre partene blir enige om det eller hindringen varer i mer enn 10 uker. I så fall kan kjøpekontrakten av begge parter heves med skriftlig varsel.